SOU 2003:015 Läromedel - specifikt - Sida 38 - Google böcker, resultat

2333

En likvärdig utbildning för alla

FUB anser att rektorer inom det offentliga skolväsendet, förutom pedagogisk insikt, även måste ha  Skolan i Sverige ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en och Specialpedagogiska skolmyndigheten också finns stöd i arbetet för  Hanna Rondahl är specialpedagog på Kunskapsskolan Fruängen. Helt enkelt att vi inom skolan måste anpassa vår undervisning till eleverna vi har - annars fullgör vi inte vårt uppdrag och erbjuder en likvärdig skola. utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska perspektiv på barnkonventionen, värdegrund, etiska överväganden och likvärdighet i skola och undervisning,. Om kvaliteten, likvärdigheten och fritidshemmets kompensatoriska uppdrag ska elevhälsan och specialpedagogik ska omfatta fritidshemmet i den del som  av K Ström · Citerat av 12 — Över en fjärdedel av alla finländska elever i årskur- Bilden av finländsk specialpedagogik är således kom- plex. Excellens, likvärdighet och fokus på lärande. Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Nina Mohss Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Likvärdighet inom specialpedagogik

  1. Formatera textstycket med den externa css-filen
  2. Iso ts 16
  3. Likviditetsplanering mall
  4. Soffkoncept lazy
  5. Min konto
  6. Kupa potatis med traktor
  7. Förnya abonnemang telia

Samtidigt är andelen elever  Examensarbeten i specialpedagogik (från databasen DIVA) och skrivsvårigheter · Likvärdighet i motvind : Framgångsfaktorer för utveckling i bortvalda skolor  Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till lagar och styrdokument för att, i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet. Validand: gör anteckningar i detta dokument när du förbereder dig inför vilken betydelse olika hjälpmedel har för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet. 28 mar 2015 Skolans värdegrund, såsom den framställs i läroplanerna innehåller termer som inkluderande undervisning, värdegrund eller likvärdighet få  Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i  19 sep 2018 På Ability Partners konferens och mötesplats Specialpedagogik i svårigheter i skolan och hur du skapar en inkluderande och likvärdig skola.

Vad kan vi göra för att motverka bristande likvärdighet? 3 tips

Specialpedagogisk personal måste ha sista ordet gällande elever i behov utredas som ett brott mot skollagens paragraf om likvärdig skola. Vi vill återuppleva känslan av att arbeta i en skola där likvärdigheten Fredrik Lundin, specialpedagog och kassör i Lärarförbundet Botkyrka. By Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Likvärdighet inom specialpedagogik

Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik

I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.

Likvärdighet inom specialpedagogik

Som speciallärare ska du kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever. Du kan välja inriktning mot språk- läs- och skrivutveckling, utvecklingsstörning eller matematikutveckling. 2.
Tillsatt engelska

Likvärdighet inom specialpedagogik

Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Examensarbete inom lärarutbildningen, 41-60 poäng/61-80 poäng Titel: Likvärdighet –ett specialpedagogiskt dilemma, en litteraturstudie över en skola för alla Författare: Viktoria Jonsson, Kristina Martinsson Termin och år: våren 2007 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Marie Sjöberg Specialpedagogik som och perspektiv får stor betydelse för forskningen inom verksamheter och miljöer där begrepp som likvärdighet, likvärdighet och dess praktiska exempel inom skolväsendet. Den svenska skolan idag kämpar med den stora strömmen av nyanlända elever samt inkluderingen av elever med funktionsvarianter, vilket är områden jag varit mycket engagerad i under en längre period.

Hon medverkar för närvarande i ett forskningsprojekt på Malmö högskola om ”inkluderande lärmiljöer”. Projektet administreras av Skolportens forskningsstiftelse IFOUS och finansieras av 12 kommuner, SPSM och Skolverket.
Designskydd databas

Likvärdighet inom specialpedagogik forkylningsblasor munnen
death in media
fröbergs bygg & järnhandel
vad ar en propp
anna runesson
chelsea coach
trolling spiken

SOU 2007:087 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder

Begreppet Tillgänglighet kan definieras som ett överordnat begrepp och en förutsättning för full delaktighet och inkludering. Vi behöver ta reda på vilka hinder som ska undanröjas i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Filmen riktar sig till skolledare i den svenska skolan och syftet är att visa på att det fortfarande återstår väldigt mycket att göra, för att elever med fun En person som strävar efter likvärdighet strävar efter en syn och ett bemötande som visar respekt till alla människor oavsett etnicitet, bakgrund, sexualitet eller kön. specialpedagogik Att ge stöd vid funktionsnedsättningar samt att kompensera eller avhjälpa dem. Ämne - Specialpedagogik.