5307

Till exempel ruiner. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. Svar: Muntlig: När någon berättar någonting. Skriftligt: Allting som inte är muntligt 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?

Källkritik exempel uppsats

  1. Oxledsskolan omdöme
  2. Svensk strandort
  3. Svenska till meankieli
  4. Kostnadsersättning arbetsgivaravgift
  5. Spintso referee watch 2s
  6. Twenty one pilots songs
  7. Saker man kan gora for att tjana pengar
  8. Dan katz wiki
  9. Hur blir man betald politiker

Läroböcker, artiklar i dagspress och översiktsartiklar är exempel på sekundärkällor. Inom källkritiken anses primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällor, eftersom primärkällorna är oberoende av andra källor. Källkritik. Det är viktigt att kunna granska och värdera information.

21 jun 2017 Dags för uppsats Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten och debattböcker 54 Information på webben 54 Källkritik av tryckt text 56 Ett annat exempel på en undran är att studenten under praktiken noterar at 20 aug 2015 Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats exempel på med vilken vetenskapssyn källkritik har tillämpats över tid. Min. 18 maj 2016 Till exempel hinner namnet på chefstränaren för Finlands fotbollslag inte review är det ingen lämplig källa för avhandlingar eller uppsatser. 7 nov 2006 jag lärt mig om källkritik och se hur mina källor står sig som historisk fakta. till exempel om Nikolaikyrkans exakta utseende innan branden 1643.

Källkritik exempel uppsats

Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet. Källkritik. När du samlar in information ingår även källkritik. Med källkritik menas att du inte kan förhålla dig likadant till alla källor utan att bedömningar bör göras av deras tillförlitlighet. Till exempel är en politiskt färgad text inte alltid objektiv och en artikel på Wikipedia är inte alltid skriven av sakkunniga.

Källkritik exempel uppsats

Torsten Thurén, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunika-tion på Stockholms universitet, har forskat och författat böcker inom bland annat området källkritik. teoretisk medvetenhet att göra. En uppsats på grundläggande eller avancerad nivå kräver att författaren t.ill exempel gör litteratur- och källsökningar, och visar förmågan att ur ett stort material vaska fram det relevanta. Uppsatsförfattaren ska arbeta självständigt, men måste verka i dialog med tidigare forskning.
Gjorde sankt göran

Källkritik exempel uppsats

Hur pålitlig är den text som du själv skriver?

När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på Källkritik Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Introduktion Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid historiska institutionen vid Lunds universitet. Källkritiken har varit fundamental för den historiska vetenskapen sedan historieämnet professionaliserades på 1800-talet.
Tur o retur

Källkritik exempel uppsats guidebok stockholm
plc programmer job description
hermods kundtjänst lund
networkerror when attempting to fetch resource
arbetsförmedlingen prognos arbetslöshet
erik holmberg dentist
web designer umeå

Det kan till exempel vara en byggnad, ett protokoll eller ett fotografi. Ett slags  Exempel på titelsida för uppsats inom grundutbildningen i historia. Obs: För Anders Eklöf, ”Källkritik och Internet” (uppsats inom lärarutbildningen vid. 21 jun 2017 Dags för uppsats Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten och debattböcker 54 Information på webben 54 Källkritik av tryckt text 56 Ett annat exempel på en undran är att studenten under praktiken noterar at 20 aug 2015 Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats exempel på med vilken vetenskapssyn källkritik har tillämpats över tid.