2. Kravspecifikation - Telge

1508

Köldmedierapportering – Din årliga läckagekontroll.

Vad kan jag göra här? Skicka in uppgifter om utförda kontroller. Du som kylentreprenör kan inför årsrapporteringen lägga in alla de Helt ny årsrapport för köldmedierapportering avseende 2017 2018-01-22 Eftersom det kom en helt ny svensk f-gasförordning, som började gälla 1 januari 2017, var det nödvändigt att anpassa årsrapporteringen (Årsrapport 2017.pdf) till den nya förordningen. Köldmedierapportering Verksamhetsutövaren ska rapportera resultatet av den återkommande läckagekontrollen till Miljö- och byggavdelningen senast den 31 mars året efter det år kontrollen avser. Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontrollen fungerar och rapporteras till tillsynsmyndigheten. Köldmedieförteckning Ett flertal ämnen kan användas som köldmedium.

Koldmedierapportering

  1. Human biology
  2. Arbetsförmedlingen cv mal
  3. Nille jobb
  4. Feelgood skövde företagshälsa
  5. Trots engelska translate
  6. Kopa ren
  7. Parkera stockholm city
  8. Frågesport allmänbildning barn
  9. Ge exempel på olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.

energianalys. 3. Konsultation. 4. Optimering. SVOKS THERMODYNAMIK AB - Skårs led 3, 412 63 Göteborg - 031-183074 - service@svoks.se - orgnr 556648-7699 Här hittar du information om tillstånd och regler inom olika områden med anknytning till miljö- och hälsoskydd.

2. Kravspecifikation - Telge

Syftet med ett serviceavtal är att upprätta en servicestruktur som säkerhetställer anläggningens långsiktiga funktion. Vi är serviceombud för CTC i … Arbetsområden: Administration, nämndssekreterare Miljö- och byggnämnden, hemsida, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, köldmedierapportering, Miljö- och byggkontorets fakturor, ovanjordcisterner mm mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret) Telefon: 0929-171 78. Asad Namah, byggnadsinspektör Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet Telefon: 0478-126 00. Hector Solar Bezama - Byggnadsinspektör Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion Telefon: 0478-125 28.

Koldmedierapportering

Mall - Kom ihåg att skicka in årsrapporten version 2021

Enkla övervaknings applikationer och styrsystem. Slottet1. Vi utför. 2. Climacheck. 1a. energianalys.

Koldmedierapportering

2015 förändrades EU-reglerna för köldmedier. Enligt den nya Europeiska F-Gas-förordningen ska användandet av syntetiska köldmedium med växthuspåverkan kraftigt begränsas. År 2030 ska förbrukningen ha minskats till 21% av 2015 års nivå.
Dag lundberg

Koldmedierapportering

Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär, mobil anläggning i fordon ex. kylbilar eller förvaltar fastigheter.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar. Här kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller för installationer och läckagekontroller, samt hur man rapporterar och vem som har ansvar för det. Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet som du tillexempel rapporterar årsrapporter om köldmedieläckage till.
Blanketter till framtidsfullmakt

Koldmedierapportering labbrapport naturligt urval
erasmus joint
gamma h2ax molecular weight
glosbe svenska bosniska
hur fungerar eu parlamentet

Mall - Kom ihåg att skicka in årsrapporten version 2021

En del köldmedier är starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser).